Skip to main content

Articles

Page 4 of 55

 1. Homeobox A10 (HOXA10) belongs to the HOX gene family, which plays an essential role in embryonic development and tumor progression. We previously demonstrated that HOXA10 was significantly upregulated in gastr...

  Authors: Chenlong Song and Chongzhi Zhou

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:62

  Content type: Research

  Published on:

 2. ONC201 is a dopamine receptor D2 (DRD2) antagonist that inhibits tumor growth in preclinical models through ClpP activation to induce integrated stress response pathway and mitochondrial events related to inhi...

  Authors: Stuart R. Pierce, Ziwei Fang, Yajie Yin, Lindsay West, Majdouline Asher, Tianran Hao, Xin Zhang, Katherine Tucker, Allison Staley, Yali Fan, Wenchuan Sun, Dominic T. Moore, Chang Xu, Yi-Hsuan Tsai, Joel Parker, Varun Vijay Prabhu…

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:61

  Content type: Research

  Published on:

 3. Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1), a monomeric heme-containing enzyme, catalyzes the first and rate-limiting step in the kynurenine pathway of tryptophan metabolism, which plays an important role in immunit...

  Authors: Yu Yao, Heng Liang, Xin Fang, Shengnan Zhang, Zikang Xing, Lei Shi, Chunxiang Kuang, Barbara Seliger and Qing Yang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:60

  Content type: Review

  Published on:

 4. c-Myc, a well-established oncogene, plays an important role in the initiation and progression of various cancers, including prostate cancer. However, its mechanism in cancer cell remains largely unknown and wh...

  Authors: Jianchao Ge, Wandong Yu, Junhong Li, Hangbin Ma, Pengyu Wang, Yinghao Zhou, Yang Wang, Jun Zhang and Guowei Shi

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:59

  Content type: Research

  Published on:

 5. Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common type of malignant human cancer with high morbidity and poor prognosis, causing numerous deaths per year worldwide. Growing evidence has been demonstrated that long no...

  Authors: He Zhu, Hongwei Zhang, Youliang Pei, Zhibin Liao, Furong Liu, Chen Su, Yachong Liu, Renshun Dong, Jia Song, Xuewu Zhang, Yawei Fan, Huifang Liang, Bixiang Zhang and Xiaoping Chen

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:57

  Content type: Research

  Published on:

 6. Triple negative breast cancer (TNBC) is an aggressive subtype of breast cancer with high proliferative activity. TNBC tumors exhibit elevated MYC expression and altered expression of MYC regulatory genes, whic...

  Authors: Yunting Jian, Xinjian Huang, Lishan Fang, Meng Wang, Qinghua Liu, Hongyi Xu, Lingzhi Kong, Xiangfu Chen, Ying Ouyang, Xi Wang, Weidong Wei and Libing Song

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:56

  Content type: Research

  Published on:

 7. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Junfeng Sun, Jiyi Hu, Guojun Wang, Zhen Yang, Chunlin Zhao, Xiefu Zhang and Jiaxiang Wang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:55

  Content type: Retraction Note

  Published on:

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018 37:106

 8. Accumulating evidence has highlighted the importance of negative elongation factor complex member E (NELFE) in tumorigenesis. However, the relationship between NELFE and gastric cancer (GC) remains unclear. Th...

  Authors: Shijun Yu, Li Li, Hui Cai, Bin He, Yong Gao and Yandong Li

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:54

  Content type: Research

  Published on:

 9. Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common cancers with high incidence and mortality. However, the underlying mechanisms of HCC still remain unclear. Eukaryotic translation initiation factors (eI...

  Authors: Shuangshuang Li, Jiajia Shao, Guohua Lou, Chao Wu, Yanning Liu and Min Zheng

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:53

  Content type: Research

  Published on:

 10. Increasing studies have shown that long noncoding RNAs (lncRNAs) are pivotal regulators participating in carcinogenic progression and tumor metastasis in colorectal cancer (CRC). Although lncRNA long intergeni...

  Authors: Pingfu Hou, Sen Meng, Minle Li, Tian Lin, Sufang Chu, Zhongwei Li, Junnian Zheng, Yuming Gu and Jin Bai

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:52

  Content type: Research

  Published on:

 11. Occurring in over 60% of human genes, alternative polyadenylation (APA) results in numerous transcripts with differing 3’ends, thus greatly expanding the diversity of mRNAs and of proteins derived from a singl...

  Authors: Yi Zhang, Lian Liu, Qiongzi Qiu, Qing Zhou, Jinwang Ding, Yan Lu and Pengyuan Liu

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:51

  Content type: Review

  Published on:

 12. Forkhead box C1 (FOXC1), as a member of the FOX family, is important for promote HCC invasion and metastasis. FOX family protein lays a pivotal role in metabolism. ROS is involved in tumor progression and is a...

  Authors: Zhuoying Lin, Wenjie Huang, Qin He, Dongxiao Li, Zhihui Wang, Yangyang Feng, Danfei Liu, Tongyue Zhang, Yijun Wang, Meng Xie, Xiaoyu Ji, Mengyu Sun, Dean Tian and Limin Xia

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:50

  Content type: Research

  Published on:

 13. Myelofibrosis (MF) is a clonal disorder of hemopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) with high prevalence in elderly patients and mutations in three driver genes (JAK2, MPL, or CALR). Around 10–15% of patients ar...

  Authors: Dorian Forte, Martina Barone, Cristina Morsiani, Giorgia Simonetti, Francesco Fabbri, Samantha Bruno, Erika Bandini, Daria Sollazzo, Salvatore Collura, Maria Chiara Deregibus, Giuseppe Auteri, Emanuela Ottaviani, Nicola Vianelli, Giovanni Camussi, Claudio Franceschi, Miriam Capri…

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:49

  Content type: Research

  Published on:

 14. As a novel type of non-coding RNA, circular RNAs (circRNAs) play a critical role in the initiation and development of various diseases, including cancer. However, the exact function of circRNAs in human cervic...

  Authors: Mingyi Zhou, Zhuo Yang, Danbo Wang, Peng Chen and Yong Zhang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:48

  Content type: Research

  Published on:

 15. Phosphatidylinositol-4-phosphate-binding protein GOLPH3L is overexpressed in human ductal carcinoma of the breast, and its expression levels correlate with the prognosis of breast cancer patients. However, the...

  Authors: Youqin Xu, Wancheng Chen, Jing Liang, Xiaoqi Zeng, Kaiyuan Ji, Jianlong Zhou, Shijun Liao, Jiexian Wu, Kongyang Xing, Zilong He, Yang Yang, Qianzhen Liu, Pingyi Zhu, Yuchang Liu, Li Li, Minfeng Liu…

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:47

  Content type: Research

  Published on:

 16. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Jian Li, Danli Ye, Peng Shen, Xiaorong Liu, Peirong Zhou, Guifang Zhu, Yangwei Xu, Yun Fu, Xuanqi Li, Jingbo Sun, Jia Xu and Qingling Zhang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:46

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020 39:212

 17. Hepatocellular carcinoma (HCC) has an extremely poor prognosis due to the development of chemoresistance, coupled with inherently increased stemness properties. Long non-coding RNAs (LncRNAs) are key regulator...

  Authors: Gege Shu, Huizhao Su, Zhiqian Wang, Shihui Lai, Yan Wang, Xiaomeng Liu, Luo Dai, Yin Bi, Wei Chen, Weiyu Huang, Ziyan Zhou, Songqing He, Hongliang Dai and Bo Tang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:45

  Content type: Research

  Published on:

 18. Transcriptional coactivator with PDZ-binding motif (TAZ) has been reported to be involved in tumor progression, angiogenesis, epithelial-mesenchymal transition (EMT), glycometabolic modulation and reactive oxy...

  Authors: Feifan Wang, Mengjing Fan, Xuejian Zhou, Yanlan Yu, Yueshu Cai, Hongshen Wu, Yan Zhang, Jiaxin Liu, Shihan Huang, Ning He, Zhenghui Hu, Guoqing Ding and Xiaodong Jin

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:44

  Content type: Research

  Published on:

 19. Prostaglandin is one of the key metabolites for inflammation-related carcinogenesis. Despite the microRNA-155 is implicated in various types of cancers, it’s function in prostaglandin metabolism is largely unk...

  Authors: Sinae Kim, Eun Sung Lee, Eun ji Lee, Jae Yun Jung, Sae Byul Lee, Hee Jin Lee, Jisun Kim, Hee Jeong Kim, Jong Won Lee, Byung Ho Son, Gyungyub Gong, Sei-Hyun Ahn and Suhwan Chang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:43

  Content type: Research

  Published on:

 20. Recent scientific advances have greatly enhanced our understanding of the complex link between the gut microbiome and cancer. Gut dysbiosis is an imbalance between commensal and pathogenic bacteria and the pro...

  Authors: Yanshan Ge, Xinhui Wang, Yali Guo, Junting Yan, Aliya Abuduwaili, Kasimujiang Aximujiang, Jie Yan and Minghua Wu

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:42

  Content type: Review

  Published on:

 21. Adriamycin (ADR) resistance is one of the main obstacles to improving the clinical prognosis of breast cancer patients. Long noncoding RNAs (lncRNAs) can regulate cell behavior, but the role of these RNAs in t...

  Authors: Ming Zhang, Yan Wang, Longyang Jiang, Xinyue Song, Ang Zheng, Hua Gao, Minjie Wei and Lin Zhao

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:41

  Content type: Research

  Published on:

 22. The poor prognosis of advanced HCC and limited efficacy of current systemic treatments emphasize the need for new or combined targeted therapies. The development of HCC is a multistage process in which liver i...

  Authors: Astrid Vandierendonck, Helena Degroote, Bart Vanderborght, Xavier Verhelst, Anja Geerts, Lindsey Devisscher and Hans Van Vlierberghe

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:40

  Content type: Research

  Published on:

 23. The stimulator of interferon genes (STING) connects microbial cytosolic sensing with host cell effector functions. STING signaling plays a central role in cyclic dinucleotides (CDNs) and DNA sensing to induce ...

  Authors: Qiongyuan Hu, Quan Zhou, Xuefeng Xia, Lihua Shao, Meng Wang, Xiaofeng Lu, Song Liu and Wenxian Guan

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:39

  Content type: Review

  Published on:

 24. Radiotherapy resistance is a major obstacle in the treatment of oesophageal squamous cell carcinoma (OSCC). Hypoxia is a critical cause of radioresistance. However, the communication between hypoxic cells and ...

  Authors: Fangyu Chen, Bing Xu, Jie Li, Xi Yang, Junjie Gu, Xijuan Yao and Xinchen Sun

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:38

  Content type: Research

  Published on:

 25. The oncogenic activity of the high risk human papillomavirus type 16 (HPV16) is fully dependent on the E6 and E7 viral oncoproteins produced during viral infection. The oncoproteins interfere with cellular hom...

  Authors: Francesca Paolini, Carla Amici, Mariantonia Carosi, Claudia Bonomo, Paola Di Bonito, Aldo Venuti and Luisa Accardi

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:37

  Content type: Research

  Published on:

 26. Aberrant expressions of long noncoding RNAs (lncRNAs) have been demonstrated to be related to the progress of HCC. The mechanisms that SNHG14 has participated in the development of HCC are obscure.

  Authors: Zhibin Liao, Hongwei Zhang, Chen Su, Furong Liu, Yachong Liu, Jia Song, He Zhu, Yawei Fan, Xuewu Zhang, Wei Dong, Xiaoping Chen, Huifang Liang and Bixiang Zhang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:36

  Content type: Research

  Published on:

 27. Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is one of the main malignant tumours affecting human health, mainly due to delayed diagnosis and high invasiveness. Extracellular vehicles (EVs) are membranous ves...

  Authors: Xueying Wang, Junnan Guo, Pingyang Yu, Lunhua Guo, Xionghui Mao, Junrong Wang, Susheng Miao and Ji Sun

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:35

  Content type: Review

  Published on:

 28. BRAFV600E mutation is the most common mutation in thyroid cancer. It strongly activates MAPK/ERK pathway and indicates an invasive subtype of thyroid cancer. PLX4032 is a selective oral inhibitor of the BRAFV6...

  Authors: Xi Su, Peng Li, Bin Han, Hao Jia, Qingzhuang Liang, Haichao Wang, Mengwei Gu, Jiaxuan Cai, Shaolei Li, Yaqi Zhou, Xin Yi and Wei Wei

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:34

  Content type: Research

  Published on:

 29. Despite the improvement of relapse-free survival mediated by anti-angiogenic drugs like sunitinib (Sutent®), or by combinations of anti-angiogenic drugs with immunotherapy, metastatic clear cell Renal Cell Car...

  Authors: Aurore Dumond, Etienne Brachet, Jérôme Durivault, Valérie Vial, Anna K. Puszko, Yves Lepelletier, Christopher Montemagno, Marina Pagnuzzi-Boncompagni, Olivier Hermine, Christiane Garbay, Nathalie Lagarde, Matthieu Montes, Luc Demange, Renaud Grépin and Gilles Pagès

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:33

  Content type: Research

  Published on:

 30. The receptor encoded by the MET oncogene and its ligand Hepatocyte Growth Factor (HGF) are at the core of the invasive-metastatic behavior. In a number of instances genetic alterations result in ligand-indepen...

  Authors: Chiara Modica, Cristina Basilico, Cristina Chiriaco, Nicla Borrelli, Paolo M. Comoglio and Elisa Vigna

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:32

  Content type: Research

  Published on:

 31. MicroRNAs (miRNAs) are abundant in tumor-derived extracellular vesicles (EVs) and the functions of extracellular miRNA to recipient cells have been extensively studied with tumorigenesis. However, the role of ...

  Authors: You Dong Liu, Xiao Peng Zhuang, Dong Lan Cai, Can Cao, Qi Sheng Gu, Xue Ni Liu, Bin Bin Zheng, Bing Jie Guan, Liang Yu, Ji Kun Li, Hui Bin Ding and Dong Wang Yan

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:31

  Content type: Research

  Published on:

 32. Anti-angiogenic therapy has been widely applied to the clinical treatment of malignant tumors. However, the efficacy of such treatments has been called into question, especially in triple-negative breast cance...

  Authors: Wei Xie, Huijie Zhao, Fengxian Wang, Yiyun Wang, Yuan He, Tong Wang, Kunchi Zhang, Hao Yang, Zhaoli Zhou, Haibin Shi, Jin Wang and Gang Huang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:30

  Content type: Research

  Published on:

 33. Circular RNAs (circRNAs), a novel class of endogenous RNAs, have shown to participate in the development of breast cancer (BC). Hsa_circ_0005273 is a circRNA generated from several exons of PTK2. However, the ...

  Authors: Xuehui Wang, Changle Ji, Jiashu Hu, Xiaochong Deng, Wenfang Zheng, Yunhe Yu, Kaiyao Hua, Xiqian Zhou and Lin Fang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:29

  Content type: Research

  Published on:

 34. Solid tumors often grow in a micro-environment characterized by < 2% O2 tension. This condition, together with the aberrant activation of specific oncogenic patwhays, increases the amount and activity of the hypo...

  Authors: Muhlis Akman, Dimas Carolina Belisario, Iris Chiara Salaroglio, Joanna Kopecka, Massimo Donadelli, Enrico De Smaele and Chiara Riganti

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:28

  Content type: Review

  Published on:

 35. The rational making the G protein-coupled receptors (GPCR) the centerpiece of targeted therapies is fueled by the awareness that GPCR-initiated signaling acts as pivotal driver of the early stages of progressi...

  Authors: Piera Tocci, Giovanni Blandino and Anna Bagnato

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:27

  Content type: Review

  Published on:

 36. Increasing evidence has demonstrated that long noncoding RNAs (lncRNAs) have regulatory functions in hepatocellular carcinoma (HCC). The link between lincSCRG1 and HCC remains unclear.

  Authors: Jun-Jie Hu, Cui Zhou, Xin Luo, Sheng-Zheng Luo, Zheng-Hong Li, Zi-Xin Xu and Ming-Yi Xu

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:26

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:176

 37. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most malignant diseases because of its non-symptomatic tumorigenesis. We previous found heat shock factor 1 (HSF1) was critical for PDAC progression and th...

  Authors: Weikun Qian, Ke Chen, Tao Qin, Ying Xiao, Jie Li, Yangyang Yue, Cancan Zhou, Jiguang Ma, Wanxing Duan, Jianjun Lei, Liang Han, Li Li, Xin Shen, Zheng Wu, Qingyong Ma and Zheng Wang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:25

  Content type: Research

  Published on:

 38. With the success of immune checkpoint inhibitors (ICIs), significant progress has been made in the field of cancer immunotherapy. Despite the long-lasting outcomes in responders, the majority of patients with ...

  Authors: Bin Wang, Qin Zhao, Yuyu Zhang, Zijing Liu, Zhuangzhuang Zheng, Shiyu Liu, Lingbin Meng, Ying Xin and Xin Jiang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:24

  Content type: Review

  Published on:

 39. Alpha actinins (ACTNs) are major cytoskeletal proteins and exhibit many non-muscle functions. Emerging evidence have uncovered the regulatory role of ACTNs in tumorigenesis, however, the expression pattern, bi...

  Authors: Qian Chen, Xiao-Wei Zhou, Ai-Jun Zhang and Kang He

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:23

  Content type: Research

  Published on:

  The Correction to this article has been published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:128

 40. The programmed cell death-1 (PD-1) receptor and its ligands PD-L1 and PD-L2 are immune checkpoints that suppress anti-cancer immunity. Typically, cancer cells express the PD-Ls that bind PD-1 on immune cells, ...

  Authors: Federica Liotti, Narender Kumar, Nella Prevete, Maria Marotta, Daniela Sorriento, Caterina Ieranò, Andrea Ronchi, Federica Zito Marino, Sonia Moretti, Renato Colella, Efiso Puxeddu, Simona Paladino, Yoshihito Kano, Michael Ohh, Stefania Scala and Rosa Marina Melillo

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:22

  Content type: Research

  Published on:

 41. Angiopoietin-like protein 1 (ANGPTL1) has been proved to suppress tumor metastasis in several cancers. However, its extracellular effects on the pre-metastatic niches (PMNs) are still unclear. ANGPTL1 has been...

  Authors: Kai Jiang, Haiyan Chen, Yimin Fang, Liubo Chen, Chenhan Zhong, Tongtong Bu, Siqi Dai, Xiang Pan, Dongliang Fu, Yucheng Qian, Jingsun Wei and Kefeng Ding

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:21

  Content type: Research

  Published on:

 42. Glioma stem cells (GSCs) are considered the initial cells of gliomas, contributing to therapeutic resistance. Patient-derived GSCs well recapitulate the heterogeneity of their parent glioma tissues, which can ...

  Authors: Zihang Chen, Huizhi Wang, Zongpu Zhang, Jianye Xu, Yanhua Qi, Hao Xue, Zijie Gao, Rongrong Zhao, Shaobo Wang, Shouji Zhang, Wei Qiu, Xing Guo and Gang Li

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:20

  Content type: Research

  Published on:

 43. Endocrine therapies with SERMs (selective estrogen receptor modulators) or SERDs (selective estrogen receptor downregulators) are standard therapies for patients with estrogen receptor (ER)-positive breast can...

  Authors: Huanhuan Huang, Jun Zhou, Hailong Chen, Jiaxin Li, Chao Zhang, Xia Jiang and Chao Ni

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:19

  Content type: Review

  Published on:

 44. Alcohol-induced intestinal dysbiosis disrupts and inflammatory responses are essential in the development of alcoholic fatty liver disease (AFLD). Here, we investigated the effects of Fmo5 on changes in enteri...

  Authors: Lingjian Kong, Jing Chen, Xiaoli Ji, Qian Qin, Huiyu Yang, Dan Liu, Deliang Li and Meiling Sun

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:18

  Content type: Research

  Published on:

 45. An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.

  Authors: Dong Yang, Tianyang Xu, Lin Fan, Kaiyuan Liu and Guodong Li

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:17

  Content type: Correction

  Published on:

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020 39:201

 46. Despite the advancements in new therapies for colorectal cancer (CRC), chemotherapy still constitutes the mainstay of the medical treatment. For this reason, new strategies to increase the efficacy of chemothe...

  Authors: Pietro Paolo Vitiello, Giulia Martini, Luigi Mele, Emilio Francesco Giunta, Vincenzo De Falco, Davide Ciardiello, Valentina Belli, Claudia Cardone, Nunzia Matrone, Luca Poliero, Virginia Tirino, Stefania Napolitano, Carminia Della Corte, Francesco Selvaggi, Gianpaolo Papaccio, Teresa Troiani…

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:15

  Content type: Research

  Published on:

 47. Cancer-associated fibroblasts (CAFs), the primary component of tumor stroma in tumor microenvironments, are well-known contributors to the malignant progression of gallbladder cancer (GBC). Thrombospondins (TH...

  Authors: Yu Shi, Liankang Sun, Rui Zhang, Yuan Hu, Yinying Wu, Xuyuan Dong, Danfeng Dong, Chen Chen, Zhimin Geng, Enxiao Li and Yangwei Fan

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:14

  Content type: Research

  Published on:

 48. Tumour-associated macrophages (TAMs) in the tumour microenvironment (TME) can promote the progression of hepatocellular carcinoma (HCC). Some tumours can be suppressed by targeting Wnt2b in tumour cells. Howev...

  Authors: Yu Jiang, Qiuju Han, Huajun Zhao and Jian Zhang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:13

  Content type: Research

  Published on:

 49. AS (alternative splicing) is a fundamental process by which a gene can generate multiple distinct mRNA transcripts to increase protein diversity. Defects in AS influence the occurrence and development of many ...

  Authors: Yunze Liu, Xin Liu, Changwei Lin, Xianhong Jia, Hongmei Zhu, Jun Song and Yi Zhang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:11

  Content type: Review

  Published on:

 50. Long non-coding RNAs (lncRNAs) play vital roles in the development and progression of non-small-cell lung cancer (NSCLC); however, the role of most lncRNAs in NSCLC remains unknown. This study explored the cli...

  Authors: Rui-Qi Wang, Xiao-Ran Long, Ning-Ning Zhou, Dong-Ni Chen, Mei-Yin Zhang, Zhe-Sheng Wen, Lan-Jun Zhang, Fa-Zhong He, Zhi-Lin Zhou, Shi-Juan Mai and Hui-Yun Wang

  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:9

  Content type: Research

  Published on:

Annual Journal Metrics