Skip to main content

Articles

Page 1 of 76

 1. Prostate cancer (PCa) incidence and mortality rates are rising. Our previous research has shown that the combination of icariin (ICA) and curcumol (CUR) induced autophagy and ferroptosis in PCa cells, and alte...

  Authors: Wenjing Xu, Yingqiu Li, Lumei Liu, Jing Xie, Zongren Hu, Shida Kuang, Xinying Fu, Bonan Li, Tiansong Sun, Congxu Zhu, Qinghu He and Wen Sheng
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:149
 2. Primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBL) and classical Hodgkin lymphoma (cHL) are distinct hematological malignancies of B-cell origin that share many biological, molecular, and clinical characteristics. In ...

  Authors: Manon Durand, Vincent Cabaud Gibouin, Laurence Duplomb, Leila Salmi, Mélody Caillot, Brigitte Sola, Vincent Camus, Fabrice Jardin, Carmen Garrido and Gaëtan Jego
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:148
 3. A century ago, the Warburg effect was first proposed, revealing that cancer cells predominantly rely on glycolysis during the process of tumorigenesis, even in the presence of abundant oxygen, shifting the mai...

  Authors: Fan Guan, Xiaomin Wu, Jiatong Zhou, Yuzhe Lin, Yuqing He, Chunmei Fan, Zhaoyang Zeng and Wei Xiong
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:147
 4. Over the last few decades, the incidence of urogenital cancers has exhibited diverse trends influenced by screening programs and geographical variations. Among women, there has been a consistent or even increa...

  Authors: Giada De Lazzari, Alena Opattova and Sabrina Arena
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:146
 5. Plasma cell-free DNA (cfDNA) fragmentomics has demonstrated significant differentiation power between cancer patients and healthy individuals, but little is known in pancreatic and biliary tract cancers. The a...

  Authors: Xiaohan Shi, Shiwei Guo, Qiaonan Duan, Wei Zhang, Suizhi Gao, Wei Jing, Guojuan Jiang, Xiangyu Kong, Penghao Li, Yikai Li, Chuanqi Teng, Xiaoya Xu, Sheng Chen, Baoning Nian, Zhikuan Li, Chaoliang Zhong…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:145
 6. Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) is a lethal subset of prostate cancer which is characterized by neuroendocrine differentiation and loss of androgen receptor (AR) signaling. Growing evidence reveals that ...

  Authors: Nan Jing, Xinxing Du, Yu Liang, ZhenKeke Tao, Shijia Bao, Huixiang Xiao, Baijun Dong, Wei-Qiang Gao and Yu-Xiang Fang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:144
 7. Sorafenib is a standard first-line treatment for advanced hepatocellular carcinoma (HCC), yet its effectiveness is often constrained. Emerging studies reveal that sorafenib triggers ferroptosis, an iron-depend...

  Authors: Jiarui Li, Yilan Li, Denghui Wang, Rui Liao and Zhongjun Wu
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:143
 8. Mounting evidences shows that the ubiquitin‒proteasome pathway plays a pivotal role in tumor progression. The expression of 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 (PSMD9) is correlated with recurrence ...

  Authors: Yuting Su, Lili Meng, Chao Ge, Yuqi Liu, Chi Zhang, Yue Yang, Wei Tian and Hua Tian
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:142
 9. Neuroblastoma (NB) patients with amplified MYCN often face a grim prognosis and are resistant to existing therapies, yet MYCN protein is considered undruggable. KAP1 (also named TRIM28) plays a crucial role in...

  Authors: Yi Yang, Yingwen Zhang, Guoyu Chen, Bowen Sun, Fei Luo, Yijin Gao, Haizhong Feng and Yanxin Li
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:141
 10. PTEN loss has been identified in various tumor types and is linked to unfavorable clinical outcomes. In addition to PTEN mutation, multiple mechanisms contribute to PTEN loss during tumor development. However,...

  Authors: Ming Wang, Zhenzhen Pan, Xu Chu, Xiaohan Yao, Xixi Duan, Jiajia Wan, Xiaohan Lou, Wenqing Li, Yan Yan, Lin Chen, Junfeng An and Zhihai Qin
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:140
 11. LncRNAs regulate tumorigenesis and development in a variety of cancers. We substantiate for the first time that LINC00606 is considerably expressed in glioblastoma (GBM) patient specimens and is linked with ad...

  Authors: Naijun Dong, Wenxin Qi, Lingling Wu, Jie Li, Xueqi Zhang, Hao Wu, Wen Zhang, Jiawen Jiang, Shibo Zhang, Wenjun Fu, Qian Liu, Guandong Qi, Lukai Wang, Yanyuan Lu, Jingyi Luo, Yanyan Kong…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:139
 12. Although immune checkpoint blockade (ICB) therapy has proven to be extremely effective at managing certain cancers, its efficacy in treating pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has been limited. Therefore,...

  Authors: PingShan Zhong, Kohei Nakata, Koki Oyama, Nobuhiro Higashijima, Akiko Sagara, Satomi Date, HaiZhen Luo, Masataka Hayashi, Akihiro Kubo, ChenYi Wu, Shan He, Takeo Yamamoto, Kazuhiro Koikawa, Chika Iwamoto, Toshiya Abe, Naoki Ikenaga…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:138
 13. The C-terminal-binding protein 1/brefeldin A ADP-ribosylation substrate (CtBP1/BARS) acts both as an oncogenic transcriptional co-repressor and as a fission inducing protein required for membrane trafficking a...

  Authors: Angela Filograna, Stefano De Tito, Matteo Lo Monte, Rosario Oliva, Francesca Bruzzese, Maria Serena Roca, Antonella Zannetti, Adelaide Greco, Daniela Spano, Inmaculada Ayala, Assunta Liberti, Luigi Petraccone, Nina Dathan, Giuliana Catara, Laura Schembri, Antonino Colanzi…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:137
 14. Hepatocellular carcinoma (HCC) is a fatal malignancy with poor prognosis due to lack of effective clinical interference. DCAF1 plays a vital role in regulating cell growth and proliferation, and is involved in...

  Authors: Jinyao Zhang, Yuze Shi, Ke Ding, Weiwei Yu, Jianbo He and Beicheng Sun
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:136
 15. Rhabdomyosarcoma (RMS) is a rare malignancy and the most common soft tissue sarcoma in children. Vasculogenic mimicry (VM) is a novel tumor microcirculation model different from traditional tumor angiogenesis,...

  Authors: Ruyue Zhang, Daidi Zhang, Fugen Han, Xiaorui Song, Yaodong Zhang, Jie Zhang, Qingwen Zhu and Yanru Qin
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:135
 16. Mucosal-associated invariant T (MAIT) cells have been reported to regulate tumor immunity. However, the immune characteristics of MAIT cells in non-small cell lung cancer (NSCLC) and their correlation with the...

  Authors: Jingjing Qu, Binggen Wu, Lijun Chen, Zuoshi Wen, Liangjie Fang, Jing Zheng, Qian Shen, Jianfu Heng, Jianya Zhou and Jianying Zhou
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:134
 17. Targeting ferroptosis has been identified as a promising approach for the development of cancer therapies. Monounsaturated fatty acid (MUFA) is a type of lipid that plays a crucial role in inhibiting ferropto...

  Authors: Yanmei Yuan, Junting Xu, Quanxin Jiang, Chuanxin Yang, Ning Wang, Xiaolong Liu, Hai-long Piao, Sijia Lu, Xianjing Zhang, Liu Han, Zhiyan Liu, Jiabin Cai, Fang Liu, Suzhen Chen and Junli Liu
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:133
 18. Peritoneal metastases from colorectal cancer (CRCPM) are related to poor prognosis. Cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) have been reported to improve survival, but...

  Authors: Luca Varinelli, Davide Battistessa, Marcello Guaglio, Susanna Zanutto, Oscar Illescas, Ewelina J. Lorenc, Federica Pisati, Shigeki Kusamura, Laura Cattaneo, Giovanna Sabella, Massimo Milione, Alessia Perbellini, Sara Noci, Cinzia Paolino, Elisabetta Khun, Margherita Galassi…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:132
 19. Authors: Yaya Qiao, Meng Su, Huifang Zhao, Huanle Liu, Chenxi Wang, Xintong Dai, Lingling Liu, Guangju Liu, Huanran Sun, Mingming Sun, Jiyan Wang, Zhen Li, Jun Fan, Quan Zhang, Chunshen Li, Fangmin Situ…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:131

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:108

 20. Medulloblastomas (MBs) are one of the most common malignant brain tumor types in children. MB prognosis, despite improvement in recent years, still depends on clinical and biological risk factors. Metastasis i...

  Authors: Anh Duy Do, Kuo-Sheng Wu, Shing-Shung Chu, Le Hien Giang, Yu-Ling Lin, Che-Chang Chang, Tai-Tong Wong, Chia-Ling Hsieh and Shian-Ying Sung
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:130
 21. Circulating tumor cells (CTCs) hold immense promise in guiding treatment strategies for advanced gastric cancer (GC). However, their clinical impact has been limited due to challenges in identifying epithelial...

  Authors: Heming Li, Yang-Zhuangzhuang Zhu, Lu Xu, Tao Han, Jiasi Luan, Xin Li, Yuting Liu, Zhi Wang, Qiuge Liu, Xiangyu Kong, Chunpu Zou, Lin Su, Yifei Hou, Xiao Chen, Lujun Chen, Ruoyu Wang…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:129
 22. Brain metastasis is one of the main causes of recurrence and death in non-small cell lung cancer (NSCLC). Although radiotherapy is the main local therapy for brain metastasis, it is inevitable that some cancer...

  Authors: Lichao Liu, Jian Wang, Ying Wang, Lingjuan Chen, Ling Peng, Yawen Bin, Peng Ding, Ruiguang Zhang, Fan Tong and Xiaorong Dong
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:128
 23. TP53, the most frequently mutated gene in human cancers, orchestrates a complex transcriptional program crucial for cancer prevention. While certain TP53-dependent genes have been extensively studied, others, ...

  Authors: Etna Abad, Jérémy Sandoz, Gerard Romero, Ivan Zadra, Julia Urgel-Solas, Pablo Borredat, Savvas Kourtis, Laura Ortet, Carlos M. Martínez, Donate Weghorn, Sara Sdelci and Ana Janic
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:127
 24. Aberrant alternative splicing (AS) is a pervasive event during colorectal cancer (CRC) development. SF3B3 is a splicing factor component of U2 small nuclear ribonucleoproteins which are crucial for early stage...

  Authors: Tong Xu, Xichuan Li, Wennan Zhao, Xue Wang, Leixin Jin, Zhiqiang Feng, Huixiang Li, Mingzhe Zhang, Yiqing Tian, Ge Hu, Yuan Yue, Xintong Dai, Changliang Shan, Weihua Zhang, Chunze Zhang and Youcai Zhang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:126
 25. Immunotherapy has emerged as a potent clinical approach for cancer treatment, but only subsets of cancer patients can benefit from it. Targeting lactate metabolism (LM) in tumor cells as a method to potentiate...

  Authors: Dongjie Chen, Pengyi Liu, Xiongxiong Lu, Jingfeng Li, Debin Qi, Longjun Zang, Jiayu Lin, Yihao Liu, Shuyu Zhai, Da Fu, Yuanchi Weng, Hongzhe Li and Baiyong Shen
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:125
 26. Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is a common gastrointestinal tumor and has become an important global health problem. The PI3K/AKT signaling pathway plays a key role in the development of ESCC. CircR...

  Authors: Kai Lei, Ruihao Liang, Jialu Liang, Nan Lu, Jing Huang, Ke Xu, Binghua Tan, Kexi Wang, Yicheng Liang, Wenjian Wang, Huayue Lin and Minghui Wang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:124
 27. Aberrant fucosylation observed in cancer cells contributes to an augmented release of fucosylated exosomes into the bloodstream, where miRNAs including miR-4732-3p hold promise as potential tumor biomarkers in...

  Authors: Wanzhen Zhuang, Chengxiu Liu, Yilin Hong, Yue Zheng, Minjian Huang, Haijun Tang, Lilan Zhao, Zhixin Huang, Mingshu Tu, Lili Yu, Jianlin Chen, Yi Zhang, Xiongfeng Chen, Fan Lin, Qi Gao, Chundong Yu…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:123
 28. Radiation therapy stands to be one of the primary approaches in the clinical treatment of malignant tumors. Nasopharyngeal Carcinoma, a malignancy predominantly treated with radiation therapy, provides an inva...

  Authors: Hongke Qu, Yumin Wang, Qijia Yan, Chunmei Fan, Xiangyan Zhang, Dan Wang, Can Guo, Pan Chen, Lei Shi, Qianjin Liao, Ming Zhou, Fuyan Wang, Zhaoyang Zeng, Bo Xiang and Wei Xiong
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:122
 29. Triple-negative breast cancer (TNBC) is the most aggressive subtype of breast cancer, and chemotherapy still serves as the cornerstone treatment functioning by inducing cytotoxic cell death. Notably, emerging ...

  Authors: Shengqi Wang, Jing Li, Shicui Hong, Neng Wang, Shang Xu, Bowen Yang, Yifeng Zheng, Juping Zhang, Bo Pan, Yudie Hu and Zhiyu Wang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:121
 30. Authors: Laura Micheli, Carmen Parisio, Elena Lucarini, Alessia Vona, Alessandra Toti, Alessandra Pacini, Tommaso Mello, Serena Boccella, Flavia Ricciardi, Sabatino Maione, Grazia Graziani, Pedro Miguel Lacal, Paola Failli, Carla Ghelardini and Lorenzo Di Cesare Mannelli
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:120

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021 40:320

 31. Refractoriness to surgical resection and chemotherapy makes intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) a fatal cancer of the digestive system with high mortality and poor prognosis. Important function invests circR...

  Authors: Jing Li, Xiaohong Xu, Kaihao Xu, Xueliang Zhou, Kunpeng Wu, Yuan Yao, Zaoqu Liu, Chen Chen, Ling Wang, Zhenqiang Sun, Dechao Jiao and Xinwei Han
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:119
 32. High-throughput sequencing has ushered in a paradigm shift in gastric microbiota, breaking the stereotype that the stomach is hostile to microorganisms beyond H. pylori. Recent attention directed toward the compo...

  Authors: Zhiyi Liu, Dachuan Zhang and Siyu Chen
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:118
 33. Cholangiocarcinoma (CCA) is a highly malignant cancer of the biliary tract with poor prognosis. Further mechanistic insights into the molecular mechanisms of CCA are needed to develop more effective target the...

  Authors: Wenbo Ma, Jinqiang Zhang, Weina Chen, Nianli Liu and Tong Wu
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:117
 34. Protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) plays a crucial role in various pathophysiological processes and diseases. Glioblastoma (GBM; WHO Grade 4 glioma) is the most common and lethal primary brain tumor ...

  Authors: Peng Yu, Tutu Xu, Wenmeng Ma, Xiang Fang, Yue Bao, Chengran Xu, Jinhai Huang, Yongqing Sun and Guangyu Li
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:116
 35. Chemoresistance and immunosuppression are two major obstacles in the current anti-cancer treatments. This study investigates the involvements of a CCAAT enhancer binding protein delta (CEBPD)/vesicle associate...

  Authors: Yan Zhao, Yangyang Yu, Xiangmin Li and Ayao Guo
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:115
 36. The efficacy of anti-PD-1 therapy is primarily hindered by the limited T-cell immune response rate and immune evasion capacity of tumor cells. Autophagy-related protein 7 (ATG7) plays an important role in auto...

  Authors: Wenxin Zhang, Lu Chen, Jiafeng Liu, Bicui Chen, Huanying Shi, Haifei Chen, Huijie Qi, Zimei Wu, Xiang Mao, Xinhai Wang, Yuxin Huang, Jiyifan Li, Zheng Yu, Mingkang Zhong, Tianxiao Wang and Qunyi Li
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:114
 37. Authors: Baoyuan Zhang, Ning Li, Jiaming Gao, Yuxi Zhao, Jun Jiang, Shuang Xie, Cuiping Zhang, Qingyu Zhang, Leo Liu, Zaiqi Wang, Dongmei Ji, Lingying Wu and Ruibao Ren
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:113

  The original article was published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:51

 38. The dysregulated mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling plays a critical role in ferroptosis resistance and tumorigenesis. However, the precise underlying mechanisms still need to be full...

  Authors: Zixi Wang, Huaiyuan Zong, Weiwei Liu, Wei Lin, Anjiang Sun, Zhao Ding, Xu Chen, Xiaofeng Wan, Yanyan Liu, Zhongdong Hu, Hongbing Zhang, Hongwu Li, Yehai Liu, Dapeng Li, Sumei Zhang and Xiaojun Zha
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:112
 39. The regulatory role of N6-methyladenosine (m6A) modification in the onset and progression of cancer has garnered increasing attention in recent years. However, the specific role of m6A modification in pulmonar...

  Authors: Peng Ouyang, Kang Li, Wei Xu, Caiyun Chen, Yangdong Shi, Yao Tian, Jin Gong and Zhen Bao
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:111
 40. Metastasis is the leading cause of cancer-related death in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. We previously showed that low HERC5 expression predicts early tumor dissemination and a dismal prognosis ...

  Authors: Svenja Schneegans, Jana Löptien, Angelika Mojzisch, Desirée Loreth, Oliver Kretz, Christoph Raschdorf, Annkathrin Hanssen, Antonia Gocke, Bente Siebels, Karthikeyan Gunasekaran, Yi Ding, Leticia Oliveira-Ferrer, Laura Brylka, Thorsten Schinke, Hartmut Schlüter, Ilkka Paatero…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:110
 41. The intravesical instillation of the paclitaxel-hyaluronan conjugate ONCOFID-P-B™ in patients with bacillus Calmette-Guérin (BCG)-unresponsive bladder carcinoma in situ (CIS; NCT04798703 phase I study), induce...

  Authors: Anna Tosi, Beatrice Parisatto, Enrico Gaffo, Stefania Bortoluzzi and Antonio Rosato
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:109
 42. Ferroptosis is a newly identified iron-dependent form of death that is becoming increasingly recognized as a promising avenue for cancer therapy. N6-methyladenosine (m6A) is the most abundant reversible methylati...

  Authors: Yaya Qiao, Meng Su, Huifang Zhao, Huanle Liu, Chenxi Wang, Xintong Dai, Lingling Liu, Guangju Liu, Huanran Sun, Mingming Sun, Jiyan Wang, Zhen Li, Jun Fan, Quan Zhang, Chunshen Li, Fangmin Situ…
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:108

  The Correction to this article has been published in Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:131

 43. Tumor cells have the ability to invade and form small clusters that protrude into adjacent tissues, a phenomenon that is frequently observed at the periphery of a tumor as it expands into healthy tissues. The ...

  Authors: Pedro Fonseca, Weiyingqi Cui, Nona Struyf, Le Tong, Ayushi Chaurasiya, Felipe Casagrande, Honglei Zhao, Dinura Fernando, Xinsong Chen, Nicholas P. Tobin, Brinton Seashore-Ludlow, Andreas Lundqvist, Johan Hartman, Anita Göndör, Päivi Östling and Lars Holmgren
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:107
 44. Gastric cancer (GC) is one of the leading causes of cancer-related death worldwide. Recently, targeted therapies including PD1 (programmed cell death 1) antibodies have been used in advanced GC patients. Howev...

  Authors: Daqin Suo, Xiaoling Gao, Qingyun Chen, Tingting Zeng, Jiarong Zhan, Guanghui Li, Yinli Zheng, Senlin Zhu, Jingping Yun, Xin-Yuan Guan and Yan Li
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:106
 45. Lactate has emerged as a critical regulator within the tumor microenvironment, including glioma. However, the precise mechanisms underlying how lactate influences the communication between tumor cells and tumo...

  Authors: Chaolong Yan, Zijiang Yang, Pin Chen, Yuyang Yeh, Chongjing Sun, Tao Xie, Wei Huang and Xiaobiao Zhang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:105
 46. Cholangiocarcinoma (CCA) comprises a heterogeneous group of biliary tract cancer. Our previous CCA mutation pattern study focused on genes in the post-transcription modification process, among which the altern...

  Authors: Jiang Chang, Yaodong Zhang, Tao Zhou, Qian Qiao, Jijun Shan, Yananlan Chen, Wangjie Jiang, Yirui Wang, Shuochen Liu, Yuming Wang, Yue Yu, Changxian Li and Xiangcheng Li
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:104
 47. Brain metastasis (BM) is common among cases of advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) and is the leading cause of death for these patients. Mesothelin (MSLN), a tumor-associated antigen expressed in many ...

  Authors: Shengkai Xia, Wenzhe Duan, Mingxin Xu, Mengqi Li, Mengyi Tang, Song Wei, Manqing Lin, Encheng Li, Wenwen Liu and Qi Wang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:103
 48. Dysregulation of cholesterol metabolism is associated with the metastasis of triple-negative breast cancer (TNBC). Apolipoprotein A1 (ApoA1) is widely recognized for its pivotal role in regulating cholesterol ...

  Authors: Jie Dong, Lingkai Kong, Shiqun Wang, Mao Xia, Yenan Zhang, Jingyi Wu, Fuming Yang, Shuguang Zuo and Jiwu Wei
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:102
 49. Regulatory B cells (Bregs), a specialized subset of B cells that modulate immune responses and maintain immune tolerance in malignant tumors, have not been extensively investigated in the context of bladder ca...

  Authors: Jiawei Zhou, Ranran Zhou, Yuanchao Zhu, Shikai Deng, Bahaerguli Muhuitijiang, Chengyao Li, Xiaojun Shi, Ling Zhang and Wanlong Tan
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:101
 50. Cancer stem cells (CSCs) were first discovered in the 1990s, revealing the mysteries of cancer origin, migration, recurrence and drug-resistance from a new perspective. The expression of pluripotent genes and ...

  Authors: Zhengyue Zhang and Yanjie Zhang
  Citation: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 2024 43:99

Annual Journal Metrics

 • 2022 Citation Impact
  11.3 - 2-year Impact Factor
  11.5 - 5-year Impact Factor
  1.870 - SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  2.413 - SJR (SCImago Journal Rank)

  2023 Speed
  4 days submission to first editorial decision for all manuscripts (Median)
  100 days submission to accept (Median)

  2023 Usage 
  3,003,080 downloads
  3,022 Altmetric mentions